Man, klein (2021-') Work in progress. Een verzameling beelden van alledaagse rituelen. Ruim vijftien jaar na de serie "Man" voelde ik, om uiteenlopende redenen, de behoefte om deze nog eens over te maken op een veel kleiner formaat. Hoe zou het er met de ogen en handen van nu uit komen te zien? Ik gebruikte dezelfde - analoge - documentatie die we (een goede vriend die als model fungeerde, en ik) destijds maakten, verving enkele scenes door andere die ik bij nader inzien passender vond, en hanteerde in het werkproces een andere volgorde. Nummer één kwam deze keer niet als eerste gereed.Home

hit counter